Stödprogram för ungdomar med kroniska sjukdomar

Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet driver ett projekt om effekten av ett digitalt stödprogram för ungdomar som lever med en kronisk sjukdom.


Stödprogrammet ges i grupp för att förebygga och behandla psykosociala svårigheter med att leva med en kronisk somatisk sjukdom. Programmet bygger på KBT, kognitiv beteendeterapi, och ska stärka förmågan att hantera de utmaningar som sjukdomen medför.

Även föräldrarna ges möjlighet att delta i programmet.

Vill du veta mer om stödprogrammet?

Kontakta psykolog Elisabet Ivarsson på Drottning Silvias barnsjukhus: elisabet.ivarsson@vgregion.se eller tel. 031-343 51 99.

Publicerad den: 19 mars 2023

Uppdaterad den: 19 mars 2023