Stora brister i vården för patienter med atopiskt eksem – Ny rapport från Astma och Allergiförbundet/Atopikerna

En miljon svenskar lider av atopiskt eksem, men trots stort lidande och stora samhälls-kostnader är vården fortfarande bristfällig. De behandlingar som finns når inte ut till de som behöver. I samband med internationella dagen för atopiskt eksem den 14 september släpper Astma och Allergiförbundet/Atopikerna en rapport som pekar på stora brister inom vården.

 

Atopiskt eksem är Sveriges vanligaste hudsjukdom och drabbar var tionde person. Utöver klåda och hudutslag påverkar sjukdomen såväl vardag som yrkesliv, psykiskt välmående och livskvalitet för dem som drabbas. Trots detta är atopiskt eksem en gömd och glömd folksjukdom.

– Vår kartläggning visar att det är stora skillnader mellan Sveriges regioner när det gäller tillgång till olika behandlingsalternativ, konstaterar Atopikernas ordförande Sophie Vrang.

Hela 81 procent av regionerna saknar helt standard för en personlig behandlingsplan, vilket är grundläggande för patientens egenvård. Även Atopikernas medlemsenkät pekar på stora problem:

  • 48 procent tycker att samverkan mellan primärvård och specialistvård fungerar dåligt eller mycket dåligt.
  • 65 procent tycker att vården är dålig eller mycket dålig på att erbjuda en skriftlig personlig behandlingsplan.
  • 45 procent tycker att vården är dålig eller mycket dålig på att ge lättillgänglig information om vård och behandling.

En kartläggning från Astma och Allergiförbundets tidning Allergia visar samma sak – möjligheten för de allra svårast sjuka att få biologiska läkemedel varierar. Det är nästan sex gånger större chans att få en sådan behandling i Kalmar, Halland, Skåne och Stockholm än i Västmanland och Västernorrland.

– Den genomsnittliga samhällskostnaden för en person med atopiskt eksem beräknas till drygt 160 000 kronor per år, säger Astma och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr. Sjukvårdsbesök, sjukhusvistelse, tester, transporter och läkemedel kostar, liksom sjukskrivning och sjukfrånvaro. Det finns med andra ord mycket att vinna på en bättre och mer effektiv vård.

För att skapa en bra och jämlik vård för atopiker krävs krafttag:

  1. Nationella riktlinjer – en guide för säkerställandet av god, säker och jämlik vård oavsett kompetens och erfarenhet hos behandlande vårdpersonal.
  2. Hög täckningsgrad i kvalitetsregistret SwedAD – insamlade data som möjliggör utvärdering och ny kunskap kring behandlingen av atopiskt eksem.
  3. Höjd kunskapsnivå i primärvården – milda och måttliga besvär måste kunna behandlas i primärvården och kunskapen måste finnas så att det är tydligt när remiss ska skrivas till specialistvården.

Om atopiskt eksem

Atopiskt eksem kan variera från milt till måttligt eller svårt, med symtom som rodnad, torr och kliande hud, utslag, intensiv klåda, skorpbildning och sprucken eller vätskande hud över olika delar av kroppen. Det finns ett flertal behandlingsalternativ för atopiskt eksem och egenvård, där bland annat smörjande med mjukgörande kräm och patientutbildning är grundstenen för sjukdomens alla nivåer. Andra behandlingsformer inkluderar kortison, ljusbehandling, medicinska bad samt systemisk behandling inklusive biologiska läkemedel och syntetiska molekyler.

Läs rapporten i sin helhet på www.atopikerna.se

Se experternas kommentarer:

 

Kontakt

För ytterligare information:

atopikerna@astmaoallergiforening.se

Sophie Vrang, ordförande Atopikerna

sophievrang@gmail.com

Mikaela Odemyr, ordförande Astma och Allergiförbundet

mikaela.odemyr@astmaoallergiforbundet.se

 

Om Atopikerna

Atopikerna är en nationell förening som finns till för personer med atopiskt eksem och dess närstående, men fungerar även som patientrepresentanter gentemot hälso- och sjukvården. Grundarna, styrelsen och ambassadörerna lever antingen själva med atopiskt eksem eller är närstående till någon med atopiskt eksem. Vi har en stark tro till att ökad kunskap och delaktighet rustar oss och ökar våra möjligheter till en god livskvalitet. Det är Atopikernas största drivkraft.

Vi på Atopikerna vill vara den brygga som länkar samman det forskningen visar, det vården gör, det närstående behöver och den expertis som patienten besitter. Summan av dessa lärdomar hoppas vi ska leda till en jämlik vård i Sverige för personer med atopiskt eksem där behandlingsmål inrymmer både bättre hälsa och livskvalitet.

Atopikerna är en förening inom Astma- och Allergiförbundet.

Publicerad den: 14 september 2022

Uppdaterad den: 23 april 2024