Stora Inneklimatpriset till Camfil Svenska AB

Camfil Svenska AB är vinnare av Stora Inneklimatpriset 2022. Vinnaren utsågs på Fastighetsmässan och årets pris delades ut av Astma och Allergiförbundets generalsekreterare Karin Neuhaus. ”God inomhusmiljö är viktig för alla, men särskilt för dem som har astma, allergi eller annan överkänslighet”, sade hon i samband med prisutdelningen.

Vi tillbringar 90 procent av all vår tid inomhus, vilket gör inomhusmiljö till en viktig faktor för vårt välmående.

– För den tredjedel av befolkningen som har astma, allergi eller annan överkänslighet är inomhusmiljön till och med livsnödvändig, konstaterade Karin Neuhaus.

– För dem är fukt- och mögelskador, bristfällig ventilation, kemiska emissioner från bygg- och inredningsmaterial en allvarlig hälsofara.

Det är också därför som branschen har instiftat Inneklimatpriset, som delats ut sedan 2001. Genom priset vill man uppmärksamma insatser som bidrar till bättre inomhusmiljö och friskare människor.

– Inte minst i tider som dessa, med elkris och höga elkostnader, är risken stor att energihushållning bidrar till sämre luft och därmed också till sämre hälsa, menade Karin Neuhaus och underströk vikten av kunskap om åtgärdernas effekter på inomhusmiljö och hälsa.

Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik. Produkten, tjänsten eller metodiken ska vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.  

Priset utses av Slussen Building Services, Svensk Ventilation, Energi- och Miljötekniska Föreningen och Svenska Kyltekniska Föreningen. I år nominerades fyra verksamheter av sammanlagt 33 inkomna förslag.

Publicerad den: 15 mars 2023

Uppdaterad den: 17 april 2024