Stora skillnader i regionernas allergivård

Allergiker som bor i Skåne har mycket större chans att få rätt diagnos och en bra behandling än de som bor i Örebro. Astma och Allergiförbundets kartläggning av svensk allergivård visar att skillnaderna mellan olika regioner är obefogat stora. Avsaknaden av nationella riktlinjer och bristen på kunskap och utbildade allergiläkare gör allergivården ojämlik.

Tre miljoner svenskar lider av allergi. Trots det, och trots att det finns både bot och lindring, är allergivården fortfarande eftersatt. Brist på kunskap, allergologer och nationella riktlinjer gör att det är bostadsorten som avgör hur bra allergivård du får.

– Vår kartläggning bekräftar det vi redan visste, säger Astma och Allergiförbundets ordförande, Mikaela Odemyr.

– Det behövs en satsning på allergivården så att alla kan erbjudas den vård de har rätt till. Det ska inte vara bostadsorten som avgör om du får behandling eller inte.

Astma och Allergiförbundet har bland annat jämfört antalet allergiläkare, allergikonsulenter och allergicertifierade vårdcentraler i de olika regionerna och kan konstatera att det sammanlagda värdet sätter Skåne på en förstaplats när det gäller svensk allergivård.

– Här finns det allergiläkare som kan sätta rätt diagnoser, men också allergicertifierade vårdcentraler, vilket innebär att chansen att få en bra behandling är ganska stor, säger Mikaela Odemyr.

Många regioner har inte en enda allergiläkare anställd, och saknar därför ofta den kunskap som behövs för att ställa rätt diagnos.  Resultatet är att många svenskar i onödan lider av allergiska besvär, vilket i sin tur leder till onödigt höga samhällskostnader.

– Bara pollenallergi kostar samhället 14 miljarder kronor varje år i sjukskrivningar och minskad arbetskapacitet, säger Mikaela Odemyr.

Med nationella riktlinjer för allergivården vill Astma och Allergiförbundet säkerställa att alla som lider av allergier får den bästa vården.

Karta kartläggning av allergivården 2022

Angående kartläggningen

Astma- och Allergiförbundet har kartlagt förutsättningarna för astma- och allergivård i Sverige och frågat samtliga regioner:

  • Hur ser tillgången på allergologer för vuxna ut?*
  • Hur ser tillgången på barnallergologer ut?*
  • Har tillgången till allergologer/barnallergologer förbättrats sedan 2018 då senaste kartläggningen gjordes?
  • Finns certifierade astma-allergi och kolmottagningar?
  • Finns allergikonsulenter i regionen?

*Poäng gavs om regionens tillgång till allergologer/barnallergologer per invånare var på eller över medianen i landet. Medianen för vuxna var 0,5 allergologer per 100 000 invånare och för barn 3,5 per 100 000 barn.

Tabell Regionala skillnader för allergivården

Regionala skillnader för allergivården

Publicerad den: 29 juni 2022

Uppdaterad den: 17 april 2024