Stort politiskt intresse för allergifrågan

I år är engagemanget för allergifrågan högt bland riksdagsledamöterna. Det visar det höga antalet riksdagsmotioner som ledamöterna har lämnat in under allmänna motionstiden. I hela fjorton motioner finns allergi omnämnt.

– Det är otroligt glädjande att det finns ett stort intresse i Riksdagen för ett allergiprogram. Idag vet vi att vi kan förebygga allergier och i många av motionerna nämns ord som allergistrategi och behovet av att regeringen satsar på nationella riktlinjer för allergivården. Dessutom motionerar flera om att få till ett nationellt kunskapscentrum för matallergi, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I år nämner fjorton motioner allergi. Det kan jämföras med sex motioner som nämnde allergi förra året. I år är det dessutom arton motioner som nämner astma medan elva motioner nämnde ordet under 2020.

Astma- och Allergiförbundet har under året kämpat hårt för att regeringen ska satsa på pollenmätningar i hela landet. I riksdagsmotioner från den politiska oppositionen syns också det politiska gehör som arbetet har fått. Flera av partierna vill satsa på pollenmätningar som en del i att planera sin medicinering. Det betyder att det finns stöd för statligt stöd av pollenmätningar både från regeringen och från oppositionen.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 oktober 2021