Svagt samband mellan antibiotika tidigt i livet och atopiskt eksem

Det finns inget tydligt samband mellan antibiotika under graviditeten och atopiskt eksem hos barnet. Däremot finns ett svagt samband mellan eksem och antibiotika under första levnadsåret. Det visar en ny studie på över 700 000 barn i Sverige.

Det har gjorts en hel del forskning kring huruvida exponering för antibiotika tidigt i livet skulle kunna öka risken för att utveckla atopiskt eksem och andra allergisjukdomar. Men studierna har varit små och inte helt entydiga.

För att få en tydligare bild har nu forskare vid Karolinska institutet analyserat data på över 700 000 barn i det medicinska födelseregistret länkat till register över vilka som bland annat fått en eksemdiagnos och över utplockade antibiotikarecept. De undersökte både barn som exponerats för antibiotika i mammans mage och barn som fått det under första levnadsåret.

Resultatet? Studien visade till att börja med ett samband mellan antibiotikaanvändningen och utvecklingen av eksem. Men när forskarna även jämförde barn som exponerats för antibiotika under graviditeten med sina syskon såg forskarna att det sambandet helt kunde förklaras av andra, familjerelaterade faktorer som inte fångats upp i den tidigare analysen. När det gäller barn som ätit antibiotika under första levnadsåret fanns sambandet fortfarande kvar, men hade försvagats.

– Även den risk som kvarstår där skulle kunna förklaras av andra faktorer som vi inte lyckats fånga upp i analysen, sådant som huruvida mamman ammar, vad barnet äter för mat eller hur ofta man besöker vården. Men det kan också vara så att det finns ett orsakssamband. Det är något vi behöver undersöka vidare, säger Catarina Almqvist Malmros, professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Varför är det här viktigt att undersöka?

– Antibiotika ska inte ges i onödan, till exempel vid virusinfektioner, eftersom det bland annat ökar bakterieresistensen i samhället. Men det är ett fantastiskt läkemedel vid bakterieinfektioner. Därför är det viktigt att ge antibiotika till barn om de verkligen behöver det – och då ska man kunna känna sig trygg med att göra det.

Publicerad den: 10 september 2021

Uppdaterad den: 10 september 2021