Tack till er som köpt postkodlotter

Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos PostkodLotteriet som varje år skänker sitt överskott till över 50 olika ideella organisationer.

Astma- och Allergiförbundet fick vid Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare stöd med 6.5 miljoner kronor. Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos PostkodLotteriet som varje år skänker sitt överskott till över 50 olika ideella organisationer.

En stor del av årets stöd går till att stödja allergiforskningen. Resterande del går till verksamheten för föreningarna och förbundet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, framtagande och spridning av ny kunskap och påverkansarbete.

Publicerad den: 13 mars 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021