Tårtgeneralen viftar bort funktionsnedsättning

Julkalendern, barnfilmen Pelle Kanin, och nu senast den aktuella biofilmen Tårtgeneralen, som hade svensk biopremiär den 7 mars. Alla viftar de bort eller förlöjligar personer med allergisjukdomar.

– Personligen tycker jag vissa av dessa situationer kan liknas vid att uppmana till kränkande behandling och mobbning. Ju fler scener av denna sort vi ser i media desto mer okej kommer det vara att ha detta beteende i skolan, på arbetet eller på festen, fortsätter Maritha.

Andra liknande scener i stora produktioner de senaste månaderna

I den senaste svenska Julkalendern som sändes på SVT framställs en av huvudrollsinnehavarna, Max, som en ”tönt” och utsätts för mobbning. Det ges även en felaktig bild av hur astma fungerar. Och i barnfilmen Pelle Kanin, som går på svenska biografer sedan 21 februari, förekommer en scen där Pelle Kanin utsätter en person för en kraftig allergisk chock. Det skildras på ett lättvindigt sätt.

Publicerad den: 13 mars 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021