Tillägg med mjölk gav mindre allergi

En studie visar att japanska spädbarn som kontinuerligt gavs mjölkhaltig bröstmjölksersättning under sina första sex månader hade en lägre risk att utveckla mjölkproteinallergi än spädbarn vars kost inte innehöll mjölkprodukter.

I den aktuella studien, publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, ville forskarna undersöka hur införandet, och utfasningen av komjölkprodukter tidigt i livet påverkade risken att utveckla mjölkproteinallergi. I Japan, där nyfödda och deras mödrar vanligtvis stannar en vecka på sjukhus efter förlossningen tilläggsmatas många spädbarn med mjölkhaltig ersättning under de första dagarna i livet, förklarar studiens författare Tetsuhiro Sakihara i en intervju med den amerikanska sajten Healio.

Slutar ofta med mjölkprodukter

Eftersom rekommendationen är att endast amma barnen slutar de japanska mödrarna däremot ofta att ge barnen mjölkprodukter när de kommer hem från sjukhuset. Enligt studien har vissa av dessa barn en ökad risk att utveckla mjölkproteinallergi när man ett halvår senare återintroducerar mjölk genom fast föda eller mjölkhaltiga ersättningar.

Publicerad den: 25 januari 2022

Uppdaterad den: 25 januari 2022