Tingsrättsdom om rökning i bostad

En tingsrättsdom har slagit fast att rökning i bostad kan vara en störning.

Norrköpings tingsrätt har i en dom från 2020 (2020-10-05 med målnummer T 3852–19) meddelat att en grannes rökning utgjort en så pass stor störning enligt bostadsrättslagen att den rökande personen ska sägas upp. Ingen förbättring har skett trots tillsägelser/information utan störningarna i form av rökning fortsatt.  

Röklukten har spridits till grannars lägenheter och föreningens allmänna utrymmen. Röklukten som sprids har konstaterats vara påtaglig och hälsofarlig och försämrar bostadsmiljön för de kringboende på ett sätt som skäligen inte bör tålas. 

Domen kan användas som stöd vid en anmälan till Hyresnämnder om störning i hyresbostäder enligt Hyreslagen när det handlar om grannars rökning.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 oktober 2021