Tips till dig som ska köpa en luftrenare

Vad ska man tänka på när man väljer en luftrenare? Vilken luftrenare är bäst i test? Vilken luftrenare passar personer med allergi? Astma- och Allergiförbundet har rekommenderat luftrenare i många år, och vi får många frågor om hur man ska välja på bästa sätt. Här har vi samlat kortfattad information om våra rekommendationer och vad vi tittar på när vi granskar luftrenare.

Vilken luftrenare är bäst?

Alla luftrenare som Astma- och Allergiförbundet rekommenderar har granskats av oss och klarar våra högt ställda krav. Däremot rankar vi inte produkter sinsemellan när de väl fått vår rekommendation – det finns ju en mängd skillnader i funktion och pris, som mer är en fråga om vilka behov man har som konsument.  Bland de rekommenderade luftrenarna finns modeller från Blueair, Coway, Electrolux, Philips och Camfil. Vi hänvisar till tillverkarna själva för ytterligare uppgifter.

Luftrenare ska rena luften, men också vara tysta

För den som är allergisk mot exempelvis pollen är nattsömn och återhämtning extra betydelsefullt. Därför använder många luftrenaren i sovrummet, och det är viktigt att en luftrenare som vi rekommenderar är effektiv samtidigt som den är tyst. Störs man av ljudet är risken stor att man stänger av den och därmed har gjort en onödig investering.  

Vi har valt att sätta gränsen vid 30 dBA, baserat på forskning som visar att högre nivåer än så kan uppfattas som störande i en annars tyst omgivning. I denna sammanställning redovisas fakta om rekommenderade luftrenare, bland annat ”tyst reningskapacitet”.  

De flesta tillverkare brukar ange maximal luftreningskapacitet, vilket alltså inte ska förväxlas med den kapacitet som anges i vår lista. Den maximala kapaciteten innebär att man kör luftrenaren på högsta driftläge, vilket betyder att den för betydligt mer oväsen än de 30 dBA där vi sätter gränsen. 

Bör man rena med ozon?

Vi avråder från luftrenare som använder ozongenerering. Ozon är en giftig gas, och den som utsätts för ozon riskerar att drabbas av andningsproblem, astmaattacker, försämrad lungfunktion och på sikt lungsjukdomar. Läs mer om ozon här.

Rekommenderar ni luftrening med hjälp av jonisering?

Detta är en metod som (mycket förenklat) leder till att partiklar antingen fastnar på ytor eller ”klumpar ihop sig” så att de blir tyngre och faller golvet eller andra ytor. Detta innebär att dammet/partiklarna på så sätt blir kvar i rummet, vilket är problematiskt för den som har problem med luftrören. Dessutom finns risken att joniseringen alstrar den giftiga gasen ozon. Vi rekommenderar därför inte luftrenare som har jonisering efter filtret.

Ska jag som har allergi använda luftrenarens auto-läge?

Många moderna luftrenare har någon form av sensor, som avgör när luften behöver renas. Vi rekommenderar dock allergiska personer att hellre ställa in nivån manuellt, och då låta luftrenaren stå på löpande. Använd så hög effekt som möjligt i förhållande till den ljudvolym man kan stå ut med. 

Hur får jag ut bästa effekt av min luftrenare?

En rätt använd luftrenare kan göra luften 70 till 90 procent renare. Men för att en luftrenare ska kunna få full effekt på inomhusmiljön krävs att den är rätt placerad. Den bör stå fritt, det vill säga långt in i rummet.  Då kan den sprida den renade luften.  

Se också till att byta uttjänta filter, annars fungerar inte luftrenaren som den ska. 

Länkar till mer information

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221