Tobaksfria veckan är igång

Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem – även utomhus. Snart väntas riksdagen fatta beslut om en skärpt tobakslag. I en debattartikel uppmanar vi kommuner och markägare att införa förbud i vissa offentliga miljöer.

Nu pågår Tobaksfria veckan. I väntan på en ny lagstiftning om skärpt tobakslag bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i vissa offentliga miljöer – skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i en debattartikel i Altinget.

I väntan på att lagstiftningen implementeras vill vi under pågående Tobaksfria veckan (v. 47) påminna om att det behövs också lokala initiativ för reglering av tobaksrökning i vissa offentliga utemiljöer för att människor ska slippa att ofrivilligt utsättas för andras tobaksrök.

– Det finns ett tydligt samband mellan exponering för passiv rökning och risken att utveckla astma, både hos barn och vuxna. WHO beräknar att vart 20:e fall av barnastma i Sverige kan vara relaterat till föräldrarnas rökning. Personer med astma utgör en särskild riskgrupp som drabbas av direkta besvär och påverkan på lungfunktionen då de utsätts för tobaksrök, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

All passiv rökning är ohälsosam och enligt Världshälsoorganisationen, WHO finns inga halter som är ofarliga. På platser där man väntar på tåg och bussar och så vidare utsätts 35 procent för andras rök minst en gång i månaden. Och ungefär var tionde vuxen svensk utsätts dagligen för andras rök.

Här kan du läsa vår debattartikel: Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras

Publicerad den: 19 november 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021