Tre frågor: så har astma- och allergivården fungerat under coronapandemin

Det har varit ett högt tryck på den vanliga vården den här våren. Hur har det fungerat att söka vård under perioden för personer med astma och allergier? Vi har ställt tre frågor om detta till några personer med allergisjukdom.

Det har varit ett högt tryck på den vanliga vården den här våren. Hur har det under samma tid fungerat att söka vård för personer med astma och allergier? Här är några röster om astma- och allergivården under de senaste månaderna.

Frågor:
Har du varit i behov av vård för astma eller allergi under våren som gått?
Om du har sökt vård, hur har den i så fall fungerat?
Om du har avstått från att söka vård – varför har du gjort det?

Emma Svensson, 37, Lund:

Ja, jag har haft behov av vård på grund av pollen, förkylning och lunginflammation.
Vårdcentralen hjälpte mig inte mycket. Jag fick mer hjälp på astmamottagningen, som var snabba och återkopplade, om än bara i telefon.
Jag har väntat längre än vanligt med att söka vård, eftersom min patientansvarige läkare på astmamottagningen blivit omplacerad till följd av covid-19.

Jenny Viberg, 39, Sandviken:

Ja.
Än så länge har allt gått bra och smidigt. Det enda som hänt är att jag på grund av flytt hamnade mellan stolarna på två vårdcentraler när jag var i akut behov av att förnya recept på kortison för allergi och astma. Det slutade med att jag vände mig till astmakliniken som jag skulle besöka i alla fall. De hjälpte mig snabbt och smidigt, utan att jag behövde träffa läkare.
Jag har försökt att sköta det som går genom telefon. Delvis för att inte utsätta mig själv för risker och för att avlasta vården. De gånger det inte gått att få hjälp via telefon så har jag åkt in till sjukhus.

Alexandra, 33, Göteborg:

Ja, dottern på 8 år fick en reaktion på cashewnötter och det har hon inte haft tidigare. Även sonen, då 10 månader, har fått en reaktion på något som vi vet inte riktigt vad det är.
Vi har försökt att söka fysisk vård för detta, men inte fått någon tid.
För dottern och hennes reaktion på cashewnötter kontaktade vi till slut en läkare via vårdappen Min doktor, som tog dotterns reaktion på största allvar och berättade hur vi skulle medicinera mm. Han ringde flera gånger för att kolla läget och skickade remiss till barnmottagningen. I vanliga fall hade han bett oss att åka in akut till östra sjukhuset, men i och med coronatider avrådde han oss från att göra det och bad oss att ha koll på henne.

Nelly, 33, med sonen Johannes, 8, Vårgårda:

Nej, vi har inte behövt vård.
Vi har inte sökt någon vård.
Vi har inte direkt behövt någon vård, dock blev min son avbokad från att göra spirometri två gånger eftersom sjuksköterskor/läkare var sjuka och inte kunde ta emot honom. I stället fick vi uppföljning via telefon.

Therese Jansdotter, 51, Kungsbacka:

Ja.
Bra, eftersom jag har långvarig astma sedan 45 år ringer jag bara min allergolog när jag behöver till exempel penicillin eller om jag behöver höja medicindosen vid infektioner eller astmaförsämring.
Nej, jag har inte behövt avstå från vård.

Patrik Sjöblom, 31, Karlstad:

Nej, varken jag eller sonen har behövt vård.
Jag har inte sökt vård specifikt utan mer sökt information om vad som gäller för astmatiker/allergiker i ett tidigt skede av coronautbrottet, men där och då verkade ingen riktigt veta detta.
Vi har inte avstått vård. Däremot ville vi veta om sonens förkylningsastma behövde behandlas annorlunda i och med coronaviruset, till exempel med förebyggande behandling. Detta ville vi undersöka i ett tidigt skede av utbrottet och då blev vi hänvisade till 1177 Vårdguiden. Vi ringde dock aldrig dit, eftersom jag ansåg att de säkert ändå inte hade kunnat hjälpa oss.

Publicerad den: 27 maj 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021