Ny utbildning för aktiva medlemmar

Funktionsrätt Sverige erbjuder en ny utbildning för att stärka aktiva medlemmar som möter beslutsfattare i sitt uppdrag som patientföreträdare. Alla aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet är välkomna att gå utbildningen.

– Med kunskap gör vi vården bättre och människor får ett friskare liv, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr med anledning av den nya utbildningen.

Målet med den nya patientföreträdarutbildningen är att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda sitt eget förbund, Funktionsrätt Sverige och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå. Så kan den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård mötas.

Sjukvårdsministern medverkade på lansering

Den 23 februari hölls ett webbinarium för att lansera utbildningen. Budskapet var att det behövs en ökad och bättre patientsamverkan på alla nivåer inom vårdens utveckling. Sjukvårdsministerns medskick var att politik och profession behöver möta upp vassare patientföreträdare. Då blir det också en konstruktiv dialog. Det håller Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr med om.

– Beslutsfattare behöver kunskap om patienternas erfarenheter för en god och personcentrerad vård.

Tillsammans kan vi vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård.

Gå utbildningen här.

Initiativet till utbildningen har tagits av Funktionsrätt Sveriges styrelse utifrån arbetet för jämlik hälsa och ökat patientperspektiv i vården.

Det här innehåller utbildningen:

Del 1 Att vara patientföreträdare

Den första delen ger en introduktion både till utbildningen och till uppdraget som patientföreträdare

Del 2 Vården

Den andra delen berättar om hur du kan arbeta för en god och nära, personcentrerad vård. En vård där patienten är aktivt delaktig i vården.

Del 3 Möte med beslutsfattare

Den här delen av utbildningen handlar om ditt möte med beslutsfattare. Vad behöver du tänka på för att mötet ska bli framgångsrikt?

Del 4 Berättandet

Den här delen av utbildningen fokuserar på själva berättandet. Hur kan du berätta så att din egen erfarenhet blir relevant för andra människor?

Del 5 Funktionsrätt Sverige

I den här delen får du veta mer om Funktionsrätt Sverige – en organisation som har 50 rikstäckande medlemsförbund och företräder omkring 400.000 personer med funktionsnedsättning runtom i Sverige.

Publicerad den: 28 februari 2023

Uppdaterad den: 6 mars 2023