Två av tre kommuner saknar riktlinjer för parfymfritt

Ungefär 60 procent av landets kommuner saknar riktlinjer för parfymfritt för personal som jobbar i hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende. Det gör att människor som lever med doftöverkänslighet riskerar att bli sjuka när de får hjälp i hemmet.

Astma- och Allergiförbundet har under hösten frågat landets kommuner och regioner om de har riktlinjer om parfymfritt för personal som jobbar i vård och omsorg.

Bara en tredjedel har riktlinjer

När det gäller landets kommuner uppgav ungefär en tredjedel, 31 procent, att de har riktlinjer för parfymfritt i den vård som sköts av kommunen – hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende. 60 procent svarade att de inte har det och 10 procent att de inte vet. Ungefär hälften av kommunerna, 147 stycken, svarade på enkäten.

Bland de kommuner som har riktlinjer på plats är det dock många som inte ställer samma krav på den vård de upphandlar.

Alla bör införa

Bland landets 21 regioner uppgav 10 regioner att de har riktlinjer om parfymfritt i sjukhus och på vårdcentraler. Sju regioner svarade att de inte har det och en region att de inte visste. Tre regioner svarade inte alls.

– Personer med doftöverkänslighet behöver vård precis som alla andra och ska därför inte riskera att bli sjuka när de besöker vården. Det är också rimligt att du som är doftöverkänslig inte ska behöva utsättas för parfym i ditt eget hem för att till exempel få hemtjänst. Därför skulle vi gärna se att alla regioner och kommuner inför riktlinjer för doftfritt, säger Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Parfymfri personal

Majoriteten av kommunernas och regionernas riktlinjer handlar om personalens användning av parfym. En del verksamheter har mer omfattande riktlinjer som även gäller doftande hygienprodukter, tvättmedel eller doftande blommor i lokalerna.

Publicerad den: 7 november 2023

Uppdaterad den: 7 november 2023