Underbehandlad pollenallergi ett demokratiproblem

Personer med svår astma och allergi röstar i mindre utsträckning än personer med lätta eller inga besvär i Europaparlamentsvalet. Valdeltagandet 2019 bland personer med svår astma låg på endast 38 procent jämfört med 57 procent för befolkningen som helhet. I de allmänna valen hösten innan fanns inga sådana skillnader. Astma- och Allergiförbundet menar att den troliga förklaringen är underbehandlad pollenallergi.

– Att valdeltagandet bland personer med svåra besvär av astma var så lågt senast gör mig förstås bestört, men tyvärr inte förvånad. Det är svårt att se någon annan förklaring än svår pollenallergi, säger Mikaela Odemyr, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

– Det är naturligtvis ett demokratiskt problem om personer med svår astma och allergi inte kan delta i allmänna val. Mycket effektiva vaccinationsbehandlingar för svår pollenallergi finns, men kommer inte patienterna till del, säger Mikaela Odemyr.

Alla röstberättigade har nu två och en halv vecka på sig att rösta, själva valdagen infaller den 9 juni.

– Även i år är det en besvärlig pollensäsong och för de som har stora besvär kommer det att bli tufft att delta i Europaparlamentsvalet ännu en gång. Fler människor med svår pollenallergi måste få så kallad vaccinationsbehandling.  

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som kartlagt valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Rapporten innehåller analyser av valdeltagandet i Europaparlaments-valet 2019 i olika grupper av den röstberättigade befolkningen. Dessutom ingår jämförelser av valdeltagandet med tidigare val och med riksdagsvalet 2018.

Källa: SCB, Deltagandet i Europaparlamentsvalet 2019

Publicerad den: 23 maj 2024

Uppdaterad den: 19 juni 2024