Uppdaterad information om riskgrupper

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information om riskgrupper. Man konstaterar att man ännu inte vet tillräckligt, men att de första studierna från Kina inte pekar ut personer med astma, allergi eller njursjukdom som riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten har idag uppdaterat sin information om riskgrupper. Myndigheten konstaterar att man på grund av att viruset är nytt ännu inte vet tillräckligt, men att de första studierna från Kina inte pekar ut personer med astma, allergi eller njursjukdom som riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin uppdaterade information att det är oklart i vilken utsträckning grupper med astma och allergi har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk. Den som har en sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, bör rådgöra med sin behandlande läkare vid frågor kring behandling eller vad den bör göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Studien från Kina visar att det är hög ålder som är den främsta riskfaktorn, och att det bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper som drabbas av svår infektion. Folkhälsomyndigheten skriver dock att vi inte vet om det skulle se likadant ut i Sverige.

– Vi välkomnar Folkhälsomyndighetens uppdaterade information, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. 800 000 människor i Sverige lever med astma. Många medlemmar har vänt sig till oss med oro och frågor. Vi har under veckan efterfrågat en ökad tydlighet kring riskgrupper, och vilka rekommendationer som gäller personer som befinner sig i riskgrupperna. Även om experterna i dagsläget inte vet tillräckligt om riskgrupperna, är det i alla fall ett positivt besked att astma inte pekas ut som riskfaktor i denna första studie.

–Vi vet att det fortsatt finns mycket frågor och oro, och vi kommer fortsätta följa utvecklingen och arbeta för att få så stor tydlighet som möjligt kring vad som gäller för våra medlemmar, säger Kristina Ljungros.

Astma- och Allergiförbundet har tidigare frågat Christer Janson, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, om det finns något att göra för att skydda sig själv eller sina barn med just astmasjukdom. Han menar att virusinfektioner är en vanlig utlösande faktor till en period med försämrad astma. Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det därför extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så bra som möjligt.

– Särskilt noga ska man vara med att ta antiinflammatoriska läkemedel regelbundet, enligt den ordination man fått från sin läkare. För den som vanligtvis bara tar mediciner under allergisäsongen kan det vara bra att börja redan nu. På så sätt är astman så välkontrollerad som möjligt ifall man skulle drabbas av en infektion, säger Christer Janson.

(Redigerad den 15 mars.)

Folkhälsomyndighetens hela svar om riskgrupper:

”Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande obehandlade sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i studierna, det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk. Om du eller ditt barn har sjukdom som som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade riskgrupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest utsatta gruppen.”

Folkhälsomyndighetens sida uppdateras löpande här.

Publicerad den: 14 mars 2020

Uppdaterad den: 9 januari 2021