Vaccination mot covid- 19: Det behövs tydlighet om intyg

Nyligen kunde vi läsa om en mamma i Göteborg som berättade att hennes barn med läkemedelsallergi inte kommer att kunna delta vid skolavslutningen eftersom skolan har förbjudit elever som saknar covidpass att delta. Mamman frågar sig hur hon ska få ett covidpass om dottern inte kan vaccinera sig. Lagen säger att man ska kunna få ett intyg vid medicinska undantag men det saknas riktlinjer för vem som ska utfärda intygen och hur de ska utformas.

Det här är ett exempel på de fall där personer med allergier inte kan vaccinera sig mot covid- 19. Krav på vaccinbevis skapar ett hinder för att delta i samhällslivet på lika villkor. Därför behövs intyg om medicinska undantag av vaccination, något som lagen alltså också föreskriver. Eftersom det saknas regler för hur ett intyg ska se ut och på vilka grunder det ska utfärdas fungerar inte detta i praktiken. Det är något som Astma- och Allergiförbundet har påtalat i ett remissvar till regeringen. Bristen på riktlinjer ökar också risken för felaktiga intyg vilket riskerar att de som verkligen behöver intygen misstänkliggörs.

Intyg måste ges skyndsamt

– Alla som har ett tydligt motiverat behov av ett medicinskt undantag måste självklart ges detta skyndsamt. Annars får vi grupper av människor som snart kan utestängas från viktig service. Det är viktigt att den som behöver ett intyg ska kunna få det men också att det inte cirkulerar felaktiga intyg, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Just nu finns ett lagförslag om att utöka möjligheten att kräva covidbevis för att exempelvis komma in i gallerior. Inför lagändringen vill vi att myndigheterna även ser till att systemet med intyg fungerar i praktiken.

Hur många skulle behöva intyg om medicinskt undantag?

Enligt Allergicentrum i Linköping vet man att 1 av 100 000 personer som vaccineras mot covid-19 reagerar med svåra allergiska reaktioner. Det betyder att det är relativt få personer i Sverige som skulle behöva intyg om medicinskt undantag. Men för de personer det berör betyder ett intyg att friheten att den demokratiska rätten att röra sig fritt i samhället inte inskränks och att vardagen inte blir lika besvärlig.

Det här vill Astma- och Allergiförbundet:

  • Det behöver finnas medicinska riktlinjer för vad de medicinska undantagen ska grundas på.
  • Det behöver finnas ett formkrav på hur personer ska kunna visa att de omfattas av undantaget, dvs intygen ska se lika ut oavsett var det utfärdas.
  • Vården ska skyndsamt kunna utfärda intyg.
  • Ett intyg om medicinskt undantag från vaccination ska inte innebära en merkostnad för individen.
  • Det ska inte komma felaktiga intyg i omlopp. Det skulle kunna leda till misstänksamhet mot de som verkligen behöver ett intyg.

Fakta: Den 1 december införde regeringen en regel om att alla som är över 18 år ska använda sig av vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar och offentliga sammankomster som samlar mer än 100 personer. Den som inte kan vaccinera sig ska istället kunna visa ett intyg om detta.

Publicerad den: 20 december 2021

Uppdaterad den: 20 december 2021