Välkommen till Toleranskonferens 2020

Astma- och Allergiförbundet ordnar nationell konferens kring toleransutveckling för att skapa ett intresse för allergiska sjukdomar ur ett samhällsperspektiv.

Den 7–8 maj 2020 arrangerar Astma- och Allergiförbundet och stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården, en nationell toleranskonferens med syftet att sprida kunskap kring toleransutveckling samt skapa intresse för allergisjukdomar ur ett samhällsperspektiv.

Under konferenser diskuteras nya rön och hur man kan förebygga och även slippa allergisjukdomar. Toleranskonferensen riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället och medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Med konferensen vill vi också inspirera opinionsbildare och makthavare att ta initiativ till en bred nationell satsning om att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom.

Vi hoppas att ny kunskap ska nå ut till den praktiska sjukvården, att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom, samt att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar.

Läs mer om konferensen här. Och här kan du som är medlem anmäla dig.

Publicerad den: 17 januari 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021