Vänj kroppen att tolerera maten

Oral immunterapi kan gå till på lite olika sätt, men går alltid ut på att man äter och sväljer det man är allergisk mot.

– Tanken är att kroppen ska vänja sig vid maten ”den rätta vägen” så att säga, via mag-tarmkanalen, säger Caroline Nilsson, barnallergolog vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm, som forskar kring matallergier.

I en studie med ungdomar med allvarlig jordnötsallergi, där samtliga deltagare i studien hade haft anafylaxi innan, behandlades ungdomarna under skydd av läkemedlet omalizumab, som innehåller anti-IgE-antikroppar.

Forskarna tog blodprov på ungdomarna och utsatte först enbart blodet i provrören för allergenet medan ungdomarna fick ta läkemedlet. Efter åtta veckor tog forskarna ett nytt blodprov och om cellerna i provet fortsatte reagera höjde forskarna dosen av läkemedlet. Annars var det dags för en jordnötsprovokation.
– Några fick ett rött och kliande öga sedan de råkat peta sig där, men klarade en femtio gånger högre dos än innan behandlingen. Och ingen fick någon svår allergisk reaktion.

Efter åtta veckor med en underhållsdos på 10 gram jordnötter togs ett nytt blodprov och om det visade på noll reaktion, och om studiedeltagaren inte hade några allergiska besvär av jordnötterna, så halverades läkemedelsdosen.

– På det här sättet kunde vi sätta ut läkemedlet medan de fortsatte att äta jordnötter. Totalt var 23 ungdomar med i studien. Hur lång tid som det har tagit att sätta ut läkemedlet helt har varierat kraftigt och på slutet inträffade en del biverkningar. De allra flesta fick lindriga reaktioner, medan en del fick mer allvarliga.

Studien är inte publicerad än.

Caroline Nilsson är barnallergolog vid allergi- och lungmottagningen Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet.

Projektet fick anslag från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2018 för en tvåårsperiod.

Publicerad den: 22 september 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021