Var finns den politiska nollvisionen?

Idag, på internationella dagen för ren luft, presenterar Astma- och Allergiförbundet förslag för att minska luftföroreningar i barns uppväxtmiljöer. Läs här om förslagen.

Att andas är en livsnödvändighet. Men runt 800 000 svenskar med astma lever dagligen med risken för akut andnöd och varje år beräknas 7600 personer dö i förtid i Sverige till följd av smutsig luft. Nu är det hög tid att Sverige höjer ambitionerna för ren luft och minskar luftföroreningar i barns uppväxtmiljöer.  

Avgörande för hälsan

För många går internationella dagen för ren luft obemärkt förbi. Men för personer med astma eller andra lungsjukdomar kan uppmärksammandet idag av frisk luft vara avgörande för hälsan.

Trots att svensk luft är bland de bästa i Europa orsakar luftföroreningar allvarliga konsekvenser för hälsa och liv. Fortfarande lever bilden kvar att vi har ren luft i Sverige. Men 600 unga i varje årskull växer upp med nedsatt lungfunktion.

Små barn särskilt känsliga

Små barn är särskilt känsliga för smutsig luft. Luftföroreningar orsakar astma hos barn och bidrar till astmasjukdom senare i livet. Dessutom orsakar de årligen över 1000 akuta astmarelaterande besök på sjukhus eftersom personer med astma och allergi är extra känsliga för luftföroreningar.

Vägtrafiken har visat sig vara den största lokala källan till luftföroreningar, särskilt i tätbebyggda områden. Trafiken släpper ut både avgaser och slitagepartiklar från fordon och vägbanor. Halterna har minskat under lång tid, men trenden har avstannat.

Publicerad den: 7 september 2021

Uppdaterad den: 7 september 2021