Var med och prata om framtidens astma- och allergivård

Sverige behöver ett nationellt allergiprogram. Därför anordnar Astma- och Allergiförbundet en digital konferens för att prata om framtidens astma- och allergivård. Välkommen till Allergilyftet – Sveriges största mötesplats om astma och allergi.

Den 17 mars anordnar Astma- och Allergiförbundet Allergilyftet – en digital konferens med avstamp för framtidens astma- och allergivård.

Inspiration från Finlands nationella allergiprogram

Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenterar vi aktuell kunskap om astma, allergi och toleransutveckling. Allergilyftet kommer beröra diagnoserna allergi, astma, atopiskt eksem och annan överkänslighet. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska även i Sverige.

Varför ett nationellt allergiprogram?

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina symtom upplevs kunskapen inom vården om astma- och allergidiagnoser som låg. Detta är en paradox som går att förändra. Det är dags att Sverige får ett nationellt allergiprogram.

Boka din plats redan idag!

Deltagaravgiften är 595 kr (vid anmälan före den 21 februari). Från och med 22 februari är deltagaravgiften 795 kr. Boka din plats här

Är du medlem i Astma- och Allergiförbundet? Läs mer på föreningssidorna om hur du anmäler dig.
Allergilyftet riktar sig till den medicinska professionen, beslutsfattare inom vårdområdet samt till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

Program och medverkande

Läs mer om Allergilyftets program och medverkande här

Publicerad den: 22 januari 2021

Uppdaterad den: 12 mars 2021