Var sjätte har problem med grannars rökning

Så många som 17 procent har problem med grannars cigarettrök visar en medlemsundersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort.
– Det måste bli enklare för hyresvärdar att erbjuda rökfria flerbostadshus, säger generalsekreterare Karin Neuhaus.

I undersökningen har vi frågat hur våra medlemmar upplever att inomhusmiljön hemma fungerar och vilka hinder som finns för att leva så besvärsfritt som möjligt.

Flest medlemmar – ungefär var sjätte som bor i flerbostadshus – upplever att just grannars cigarettrök orsakar problem i hemmiljön.

Även andra undersökningar visar att många mår dåligt av grannars rökning. I en enkät som tidningen Hem & Hyra gjorde år 2018 ville till exempel 7 av 10 se rökförbud i flerbostadshus. Var tredje hyresgäst ville även förbjuda rökning på balkongen.

Inte juridiskt bindande

Det finns i dag en typ av boende som har regler om bland annat rökning, nämligen det som kallas allergihus. I dagsläget finns dock bara ett tiotal sådana hus i landet. Utöver allergihus finns även flerbostadshus där fastighetsägaren har bestämt att det ska finnas rökförbud. Men de reglerna är inte juridiskt bindande.

– Lagstiftningen behöver ses över så att det blir möjligt att inrätta rökfria flerbostadshus och även säkerställa juridiskt att de fortsätter vara rökfria, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Fler allergihus

Dessutom behövs fler allergihus och en bättre definition av vad detta innebär.

– Människor med astma och allergi behöver ofta bo rök-, djur- och parfymfritt – och efterfrågan är stor. Därför skulle vi gärna se flera allergihus i varje region, säger Karin Neuhaus.

Enkäten skickades till 6 500 medlemmar och besvarades av ungefär en tredjedel. 877 personer som svarade att de bor i flerbostadshus har därefter fått följdfrågor om hur de upplever situationen i sin bostad.

Publicerad den: 11 december 2023

Uppdaterad den: 12 december 2023