Vård av personer med långvarig sjukdom måste förbättras

Samverkan kring en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar, som är ett samarbete mellan sex patientorganisationer, uppvaktar idag regeringens utredare.

I ett land med en växande och åldrande befolkning är en bättre vård av personer med långvariga sjukdomar ett måste, skriver sex patientorganisationer som samverkar för bättre vård av personer med långvariga sjukdomar i en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin den 27 mars 2018.

”I dag lämnar vi över rapporten Vägen till världsklass – så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar till regeringens utredare Anna Nergårdh som leder arbetet med att ställa om och modernisera vården. De förslag som kommer att presenteras i utredningen kommer med största sannolikhet att påverka dem vi arbetar för, de som lever med en eller flera långvariga sjukdomar.”

Läs rapporten här.

Läs hela debattartikeln här

Publicerad den: 27 mars 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021