Värktabletter till gravida orsakar inte astma hos barn

Studie visar att paracetamol och andra smärtstillande medel som tas under graviditeten inte verkar orsaka astma hos barnet.

Tidigare forskning har tolkats som att kvinnor som tar paracetamol under graviditeten har en högre risk att få barn som utvecklar astma. Nu har en stor studie vid Karolinska Institutet och ett brittiskt universitet kommit fram till motsatsen. Studien tyder i stället på att det är någon annan faktor som ligger bakom riskökningen.

En förklaring, enligt studien, kan vara att kvinnor som ordinerats smärtstillande medel under graviditeten oftare har kronisk smärta, oro eller söker sjukvård i större utsträckning än andra kvinnor. Smärta och stress kan bland annat påverka nivåerna av vissa hormoner.

Det finns en bevisad koppling mellan höga stressnivåer hos mamman under graviditeten och ökad risk för astma hos barnet. Resultaten innebär att gravida kvinnor nu kan känna sig tryggare med att ta smärtstillande medel som ordinerats av läkare, menar forskarna.

Studien har fått bidrag från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Läs den vetenskapliga artikeln här European Respiratory Journal.

Publicerad den: 29 mars 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021