Världens första egenvårds-app för astmatiker

Över 800 000 barn och vuxna i Sverige lider av astma vilket gör astma till en av våra vanligaste folksjukdomar. Men alla får inte den vård de behöver.

En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde förra året visade på stora brister i vården för astmapatienter och ett stort problem idag är att vården inte hinner med. Men nu finns det enkel hjälp att få.

Läkare på Karolinska har tagit fram världens första egenvårds-app för astmatiker AsthmaTuner som innebär att man kan sköta behandlingen själv hemifrån och få svar direkt i appen om vilken medicin och dos man ska ta. Henrik Ljungberg, överläkare, berättar mer om appen och Viktor Karlberg, astmapatient och crossfit-utövare, berättar hur appen hjälpt honom.

Se inslaget i TV4 här.

Publicerad den: 7 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021