Vårt första jämställdhetsprojekt ”Man eller människa”

Vi vill genom ”man eller människa” kartlägga attityder hos såväl män, kvinnor som hos anställda inom vård- och omsorg.

Om projektet

Män är underrepresenterade när det kommer till att ta hand om eller vårda sjuka barn och anhöriga. Det kan bero på traditionella könsroller som föreskriver att mannen ska försörja familjen medan kvinnan ska ta hand om barn och anhöriga.Våra erfarenheter visar dessutom att även om många familjer idag vill gå ifrån denna traditionella uppdelning så är bemötandet från t.ex. vård, skola och omsorg många gånger fortfarande utifrån traditionella könsroller. Vi vill genom ”man eller människa” kartlägga attityder hos såväl män, kvinnor som hos anställda inom vård- och omsorg. Kartläggningen ska ligga till grund för ett fortsatt arbete inom Astma- och Allergiförbundet och inom hälsosektorn för att förändra attityder och rådande normer.

För att öka jämställdheten inom hälsoområdet behöver vi synliggöra och förändra normer, bemötande och attityder samt skapa en diskussion kring könsroller och hälsa. Men för att kunna förändra något behöver vi först veta vad vi ska förändra. Vi vill genom projektet göra en djuplodande studie kring män och hälsa för att sedan formulera strategier till en medmänskligare manlighet.

Projektet finansieras genom anslag från Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information kommer inom kort.

Här kan du läsa vårt pressmeddelande.

Publicerad den: 21 januari 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021