Vi behöver en primärvårdsreform!

Funktionsrätt Sverige, tillsammans med fler patientorganisationer, debatterar för en nationell primärvårdsreform med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö.

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med flera patientorganisationer.

Det är primvården som har bäst förutsättningar att hantera närheten till patienterna, komplexa sjukdomstillstånd och det förebyggande arbetet. Vi ställer oss därmed bakom de krav som nyligen uttrycktes i ett upprop i DN undertecknat av 727 läkare. En uppfattning som också bekräftas i Anna Nergårds utredning God och nära vård.

Publicerad den: 8 oktober 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021