Vi larmar – allergivården är ett lotteri!

Kongressen säger i ett pressmeddelande att det är av stor vikt att beslutsfattare inom regioner ser behovet av en bättre kompetensförsörjning.

Uttalande från Astma- och Allergiförbundets kongress: Minst 40 procent av befolkningen lever med en allergisjukdom, men möjligheten till vård beror på var i landet du bor. Allergisjukdomar kan vara livshotande och bristen på allergologer är alarmerande. Det är inte bara kris, det är katastrof och något måste göras omgående!

Astma- och Allergiförbundet betonar att allt fler beslutsfattare inom regioner ska se behovet av en bättre kompetensförsörjning. Det är även mycket viktigt att man rekommenderar en certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagningar.

Vården varierar stort över landet, därför krävs en bred nationell satsning för att utveckla vården och förbättra det preventiva arbetet. Det främsta behovet finns inom primärvården där en majoritet av patienterna med allergisjukdomar har sin vårdkontakt. När nya behandlingsmöjligheter nu kommer behöver dessa även nå ut till patienterna.

Vi förväntar oss därför att alla regioner inom en snar framtid erbjuder certifierade mottagningar till människor med allergisjukdomar. Möjligheten till en bra primärvård ska utgå från behov, inte bostadsort.

/Astma- och Allergiförbundets kongress, 19 maj 2019

Här är länk till vårt pressmeddelande!

Publicerad den: 19 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021