Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn!

Regeringen presenterar idag en lagrådsremiss om det tobaksförebyggande arbetet. Astma- och Allergiförbundet har i flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar.

Regeringen föreslår en ny lag om tobak och liknande produkter som omfattar ett antal rökfria offentliga utemiljöer. I rökförbudet föreslås att tobaksrökning, e-cigaretter och örtprodukter för rökning ska ingå.

Astma- och Allergiförbundet har i flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar. Regeringen föreslår rökfritt på uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och hållplatser för inrikes kollektivtrafik, lekplatser, sportanläggningar och arenor ute.

– Vi är mycket glada att regeringen nu föreslår rökfritt på vissa allmänna platser utomhus. Det minskar risken att ofrivilligt utsättas för passiv rökning och ökar tillgängligheten för dem som annars riskerar bli sjuka av andras tobaksrök eller ånga från e-cigaretter, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Läs pressmeddelandet här

Publicerad den: 26 januari 2018

Uppdaterad den: 10 januari 2021