Viktigt med en personoberoende mejladress till föreningen

I arbetet med att uppdatera föreningarnas kontaktuppgifter och egna webbsidor så har vi upptäckt att det finns ett flertal föreningar som helt saknar mejladress eller har en mejladress kopplad till en person.

Det är en stor fördel att alla föreningar har en personoberoende mejladress och vi ber er därför att skaffa en mejladress i föreningens namn så snart som möjligt. Förbundet kan hjälpa till med att skaffa en sådan. En adress i förbundets mejlverktyg kan se ut så här: boras@astmaoallergiforening.se

En föreningsadress gör att ni inte missar viktig kommunikation från förbundet och att medlemmar, eller blivande medlemmar, enklare kan komma i kontakt med er. Det gör det också enklare om någon avslutar sitt uppdrag så att medlemmar kan mejla föreningen istället för någon som eventuellt inte längre är aktiv i föreningen. Ju fler föreningar som har en personoberoende mejladress i förbundets verktyg, desto mer professionella framstår vi inför medlemmar och andra intressenter.

Den nya strängare personuppgiftslagen (GDPR) bidrar också till att vi uppmanar er som inte har en personoberoende mejladress att snarast kontakta Niklas Olin, för att beställa en föreningsadress eller för att få mer information.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 oktober 2021