Vilka pollenallergiker blir mest hjälpta av vaccinbehandling?

En del pollenallergiker har mer svårbehandlad allergi än andra. Forskaren Jenny Hallgren Martinsson och hennes forskarkollegor har upptäckt en immuncell som verkar ha en viktig roll. Den skulle även kunna förutsäga effekten av pollenvaccin.

Vad är det ni undersöker?

– Det finns tre grupper av patienter med pollenallergi som inte upplever att de blir tillräckligt hjälpta av vanlig, symtomlindrande behandling som till exempel antihistaminer. För den största gruppen fungerar behandling med allergenspecifik immunterapi, allergivaccinering, väldigt bra. För den andra gruppen fungerar det inte alls, medan den tredje gruppen får problem med biverkningar. Vi försöker hitta ett sätt att i förväg ta reda på vilka som kan ha nytta av pollenvaccin – och vilka som troligtvis inte har det.

Ett slags celler i vårt immunförsvar som heter mastceller verkar ha betydelse. Hur då?

– Mastceller kan orsaka akuta allergiska reaktioner, genom att de frisätter inflammatoriska ämnen som till exempel gör att luftrören dras ihop. Men de finns bara i vävnader och inte i blodet, vilket gör att de är svåra att studera. Min forskargrupp har, faktiskt som först i världen, identifierat ett slags förstadium till mastceller som är enklare att studera. De cellerna kan undersökas genom ett blodprov och finns i högre utsträckning hos patienter med björkpollenallergi och allergisk astma. Vi försöker ta reda på om man genom att mäta dessa hos en patient kan få reda på om denne kommer att bli hjälpt av vaccinbehandling.

Hur kan den kunskapen hjälpa en person med pollenallergi?

– Vi tänker oss att människor med en mer mastcellsrelaterad sjukdom, där mastcellerna och dess förstadium är inblandade i allergin i hög utsträckning, skulle kunna vara de som blir mest hjälpta av allergivaccinering. Men vi kommer att titta på många olika immunceller och hur de fungerar före och efter vaccinationsbehandling. På så sätt kan vi få en inblick i varför behandlingen fungerar för vissa, men inte för andra.

Jenny Hallgren Martinsson är docent och senior lektor i immunologi vid Uppsala universitet. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Kan cirkulerande mastcellsprogenitorer eller FceRI+ monocyter förutsäga framgångsrik allergen immunoterapi?”.

Publicerad den: 11 april 2023

Uppdaterad den: 18 april 2023