Vill du fortsätta bidra för att säkra pollenprognoserna?

Nedan finns mailadress till de tre departement som i dagsläget ansvarar för frågan, Socialdepartementet, Kulturdepartementet och Miljödepartementet. Om du vill finns förslag på formuleringar nedan. Lägg gärna till några rader om varför du personligen tycker att pollenprognoserna är viktiga.

Tillsammans kan vi få till en långsiktig lösning. Tack för ditt stöd.

Mailadresser

Förslag på formulering

Till statsrådet

Pollenprognoserna är viktiga för att …

Men det saknas resurser för att mäta pollen över hela landet. Ingen nationell samordning finns. Inga efterträdare lärs upp för att ersätta dem som går i pension. Hur bräckligt systemet är framgick tydligt när mätningarna i norra Sverige lades ner, när den person som ansvarat för mätningarna gick i pension vid årsskiftet. Nu har regionerna löst frågan tillfälligt men hur det blir nästa år vet ingen.

Representanter för regeringen har under lång tid sagt att ni är medvetna om problemet, och att pollenmätningarna behövs. Men inga konkreta förslag till lösning finns.

Det borde vara en självklarhet att pollenhalterna mäts i hela landet. Vi är många som väntar på besked. Blir det någon nationell lösning för pollenmätningarna? Blir det några pollenprognoser även nästa år?

Vänliga hälsningar,

Publicerad den: 9 juni 2021

Uppdaterad den: 9 juni 2021