Villkor för månadsgivande

Att skänka en gåva varje månad baseras på ett avtal mellan givaren och Astma- och Allergiförbundet som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet.

En första betalning sker i samband med beställningen om man valt kontokort och vid autogiro efter att Astma- och Allergiförbundet mottagit medgivandeblanketten. Därefter kommer samma summa dras den 28:e varje efterföljande månad. Genom detta avtal ges Astma- och Allergiförbundet tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes betalkort eller från ett angivet konto.

Givaren kan när som helst avsluta sitt givande genom att kontakta Astma- och Allergiförbundet (tfn 08-50628200, info@astmaoallergiforbundet.se).

Till toppen av sidan