WHO:s riktlinjer – goda nyheter för alla med astma

Array

Idag presenterade Världshälsoorganisationen WHO uppdaterade riktlinjer för luftkvalitet. Den senaste tidens klimatrapporter visar att luftföroreningar leder till allvarlig sjukdom och död. I Sverige avlider 7600 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar. De nya riktlinjerna från Världshälsoorganisationen är en tydlig vägledning till världens politiker att höja de politiska ambitionerna för ren luft.

– WHO:s nya riktlinjer är ett stort steg framåt men vi saknar målsättningar och strategier för att barn inte ska bli sjuka i astma och andra lungsjukdomar. Pandemin har visat att det är möjligt att sänka utsläppen av luftföroreningar. Nu är det dags att regeringen uppdaterar Sveriges miljömål om frisk luft i linje med WHO:s rekommendationer och driver på EU för det nya luftkvalitetsdirektivet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

2013 dog en nioårig flicka i Storbritannien av luftföroreningar. Flickan hade svår astma och luftföroreningarna förvärrade hennes tillstånd. I Sverige växer 600 unga i varje årskull upp med nedsatt lungfunktion på grund av exponering för luftföroreningar och små barn är särskilt känsliga. Luftföroreningar orsakar astma hos barn och bidrar till astmasjukdom senare i livet. Allt fler barn bor numera i städer och utsätts därmed för högre halter luftföroreningar, men idag saknas gränsvärden anpassade för barn.

Dessutom orsakar föroreningarna årligen över 1 000 akuta astmarelaterande besök på sjukhus eftersom personer med astma är extra känsliga för luftföroreningar.

– Att luften kan bli bättre är goda nyheter för alla med astma. Nu är det dags att vi tar med oss denna kunskap för att optimera förebyggande insatser i samhället och på bästa sätt behandla och ge individanpassade råd till våra patienter, säger Erik Melén, professor och barnallergolog.

Nya studier och stora forskningsprogram har visat att de negativa effekterna av luftföroreningar inte bara är begränsade till hög exponering av luftföroreningar. Skadliga hälsoeffekter kan observeras ända ner till mycket små doser av luftföroreningar.

Astma- och Allergiförbundet vill:

  • att regeringen skärper miljömålet frisk luft utifrån ny kunskap om hälsorisker och driver på EU att uppdatera luftkvalitetsförordningen.
  • att riksdagen skärper lagstiftningen för mätningar av luftkvaliteten vid förskolor och skolor.
  • att regeringen utformar stöd för en stadsplanering med barns hälsa i fokus.

Publicerad den: 22 september 2021

Uppdaterad den: 14 september 2023