Visar sökresultat för: bamse

Sidor

Därför får barn astma – och så förhindrar vi det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till astma, visar resultaten från den stora befolkningsstudien Bamse-projektet. – Om vi ska kunna förebygga astma måste vi rikta in oss…

Utdelade stipendier

Kerstin Hejdenberg var under 1990-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning. Ändamålet för Kerstin…

Beviljat forskningsanslag Marit Westman

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Här presenteras Marit Westmans forskningsprojekt som beviljades anslag 2020. Projekttitel Kronisk rinosinuit och sambandet mellan övre och nedre…

Minskade luftföroreningar förbättrade barns lunghälsa

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre – och det har även barns och ungas lungfunktion. Det visar en ny studie från Bamse-projektet.– Att arbeta för att minska luftföroreningarna ger resultat, säger professor Erik Melén. Forskning…

Unga med matöverkänslighet uppger sig må sämre

Att vara tonåring och leva med allergi eller överkänslighet mot mat är kopplat till en ökad risk för lägre livskvalitet – oavsett hur svåra symtomen är. Särskilt tycks livskvaliteten påverkas för unga kvinnor, visar en…

Astmagåtan

Astma är en av våra största kroniska sjukdomar bland så väl barn som vuxna. Forskningen kring astma handlar om att ta reda på vad som orsakar sjukdomen, hur vi kan förhindra att den utvecklas från…

Nyheter

27 februari 2023

Detta vet vi om astma och allergier tack vare Bamse-studien

I mer än 25 år har den stora Bamse-studien bidragit till viktig kunskap om barn,…

31 januari 2019

BAMSES barn har vuxit upp

Som nyfödda 1994 rekryterades de till en av världens största studier på astma och allergi.…

5 maj 2021

Därför får barn astma – och så kan vi förhindra det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till…

25 januari 2022

Unga med astma mer oroliga under pandemin

Pandemin har påverkat den psykiska hälsan hos människor över hela världen, inte minst unga vuxna.…

20 maj 2022

Barn som äter mycket frukt har mindre astma

Det finns ett samband mellan att äta mycket frukt och antioxidanter i skolåldern och att…

24 februari 2023

Minskade luftföroreningar förbättrade barns lunghälsa

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre – och det har även barns och ungas lungfunktion.…