”Kristina Ljungros: Det är dags att Sverige följer efter”

Med sommarvärmen går pollensäsongen in i en ny svår fas för den tredjedel av befolkningen som lever med pollenallergi. Allergivaccination skulle hjälpa barn och vuxna med svår pollenallergi. 

I Danmark, Norge och Tyskland får betydligt fler tillgång till pollenvaccin. Men en SIFO Kantar-undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort visar att endast hälften av pollenallergikerna i Sverige har kännedom om vaccin. Nya siffror visar samtidigt att det är stor skillnad på tillgången till pollenvaccin mellan regionerna.

Maj och juni är de månader som de flesta besväras av sin allergi. Det visar en nyligen genomförd SIFO Kantar-undersökning som också visar att 50 procent av alla pollenallergiker inte blir bättre av mediciner. För denna grupp skulle vaccination kunna vara en möjlighet, men undersökningen visar samtidigt att kunskapen om vaccinationsmöjligheten är låg. Bara varannan pollenallergiker känner till att pollenvaccin finns för dem med svår allergi. Men för de som känner till behandlingsmetoden erbjuder vården inte vaccin i den utsträckning som behövs. Möjligheten att få vaccin mot pollen beror också på var i landet du bor. Störst är möjligheten i Halland, lägst i Norrbotten. I Halland är chansen att få tablettbaserad allergivaccination 48 gånger större än i Norrbotten. 

Tablettbaserad allergivaccination är underanvänd

– Det finns en beprövad vaccination mot pollen, numera också i lättillgänglig tablettform. Men den är underanvänd. Det gör att många med allergi får lida i onödan och inte kan bidra på arbetsmarknaden i den utsträckning de önskar. I länder som Danmark, Norge och Tyskland är det betydligt fler med pollenallergi som får tillgång till vaccination. Det är dags att Sverige följer efter, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet. 

Chanserna till pollenvaccin mindre för barn

När det kommer till barns möjligheter att få allergivaccin är skillnaderna mellan regionerna ännu större. Här är det 52 gånger större chans för ett barn att få tillgång till tablettbaserad allergivaccination i den bästa regionen jämfört med den sämsta.  

30 procent av befolkningen lever med pollenallergi. Vissa får så stora besvär att de tvingas stanna hemma från jobbet, skolan eller avstå fritidsaktiviteter. För personer med svår pollenallergi finns möjlighet till vaccinbehandling, sedan några år tillbaka också i tablettform, men Sverige ligger tyvärr långt efter våra grannländer när det gäller möjligheten för pollenallergiker att få vaccinbehandling.  

Regionerna bör satsa på metoden

– Tillgången till pollenvaccin är alltför låg. Tablettbaserad allergivaccination skulle avlasta sjukvården, bli en tillgänglig behandling för människor som bor långt från sjukhus och lindra svåra pollenbesvär för avsevärt många fler än idag. Vi vill se att regionerna satsar på den här behandlingsmetoden, säger Kristina Ljungros.  

Tablettbaserad allergivaccination innebär att man får tabletter som tas i hemmet istället för att behöva resa till sjukhus för att få en injektion. Det både avlastar specialistvården och för barn innebär det missad skola och mindre behov att ta ledigt för föräldern. Forskningen visar att ju tidigare under sjukdomen man får tillgång till vaccin desto bättre hjälper behandlingen. Den visar också att risken att exempelvis utveckla astma och fler allergier minskar hos barn som behandlas.    

Publicerad den: 10 juni 2021

Uppdaterad den: 10 juni 2021