Andningsproblem vid postcovid kan bero på astma

Minst 30 000 svenskar lever med diagnosen postcovid. Många har symtom som andfåddhet och problem med andningen. Nu tyder en ny studie på att besvären kan bero på obehandlad astma.
– Vården måste identifiera och fånga upp de här patienterna, säger Karin Neuhaus.

Forskarna bakom studien har bland annat velat ta reda på om patienter med postcovid hade fått en likadan svullnad i luftvägarna som den du kan ha vid astma. Därför testades andningen hos 30 patienter med postcovid. 29 av de 30 deltagarna fick därefter diagnosen astma, skriver Svenska Dagbladet.

Styrker tidigare studier

Det är första gången forskare kan visa på en koppling mellan covid 19-viruset och astma, menar Niklas Arnberg. Han är virusforskare och professor vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden.

– Studien styrker även tidigare kunskap om att olika typer av luftvägsvirus kan orsaka astma. Dessutom visar den att en del, men inte alla, problem vid postcovid verkar kunna behandlas med astmamediciner, säger Niklas Arnberg.

Nu hoppas han att studien följs upp av större studier för att ge ännu säkrare resultat.

Går att behandla

Enligt Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet, kan det finnas en stor grupp patienter som nu behöver få vård.

– Astma är en livslång sjukdom. Odiagnostiserad eller underbehandlad astma kan ge svåra besvär som påverkar arbetsförmågan och kraftigt begränsar den drabbades liv. Det positiva är att astma i de allra flesta fall går att behandla så att patienten kan leva besvärsfritt långa perioder. Om det är så att postcovid kan leda till astma i den utsträckning som den här studien visar är det viktigt att vården nu identifierar och fångar upp de här patienterna, säger hon.

Studien, som är norsk, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Heliyon.

Publicerad den: 24 maj 2024

Uppdaterad den: 24 maj 2024