Astmagåtan

Astma är en av våra största kroniska sjukdomar och vanligt bland så väl barn som vuxna. Forskningen kring astma handlar framför allt om att ta reda på vad som orsakar sjukdomen, hur vi kan förhindra att den utvecklas från allra första början – och hur astma bäst kan behandlas hos de som redan lever med den.

Därför får barn astma – och så förhindrar vi det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till astma, visar resultaten från den stora befolkningsstudien Bamse-projektet.

”En ny era för patienter med astma”

Vilken astmatyp har du? Det blir en allt viktigare fråga när forskarna letar markörer i kroppen hos patienter med svårbehandlad astma. Målet är att se vilka som kan bli hjälpta av de nya biologiska mediciner som numera skänker hopp åt människor med astma.

Okontrollerad astma ökad risk för covid-19: ”Bör fångas upp av astmavården”

Personer med okontrollerad astma som hämtar ut höga doser astmamediciner verkar ha högre risk för att bli svårt sjuka i covid-19. Det är forskarnas slutsats i en ny svensk studie på 150 000 astmapatienter.

”Jag skulle vilja göra allt mina kompisar kan”

Johanna, 14, lever med svår astma och hoppas att forskningen ska leda till mer effektiv behandling, så att hon orkar göra samma saker som sina kompisar.

Minskade luftföroreningar förbättrade barns lunghälsa

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit renare – och det har förbättrat barns och ungas lungfunktion.

Till toppen av sidan