Astmagåtan

Astma är en av våra största kroniska sjukdomar bland så väl barn som vuxna. Forskningen kring astma handlar om att ta reda på vad som orsakar sjukdomen, hur vi kan förhindra att den utvecklas från allra första början – och hur astma bäst kan behandlas hos de som redan lever med den.

Därför får barn astma

Därför får barn astma – och så förhindrar vi det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till astma, visar resultaten från den stora befolkningsstudien Bamse-projektet.

Så påverkar luftföroreningar barn och ungas lunghälsa

Forskning visar att luftföroreningar från trafik och andra utsläppskällor har stor påverkan på barns lunghälsa. Vad händer om luftföroreningarna minskar?

Cilla Söderhäll, docent i medicinsk genetik vid Karolinska institutet

Vilka barn riskerar att få kronisk astma?

Var tredje barn som kommer till akuten med astmaliknande besvär tidigt i livet utvecklar astma i skolåldern. Kan vi ta reda på vilka de barnen är genom att se om de är bärare av en viss gen? Det är något som forskaren Cilla Söderhäll undersöker.

Hur kan vården ta bättre hand om unga?

Forskning visar att unga med astma riskerar att tappas bort i vården när de fyller 18 år och räknas som vuxna. Hur kan vården ta bättre hand om unga astmapatienter? Det är något forskare just nu tittar på.

Så hjälper forskningen dig med svår astma

En ny era för patienter med astma

Vilken astmatyp har du? Det blir en allt viktigare fråga när forskarna letar markörer i kroppen hos patienter med svårbehandlad astma. Målet är att se vilka som kan bli hjälpta av de nya biologiska mediciner som numera skänker hopp åt människor med astma.

”Vi behöver veta mer om vuxenastman som inte syns”

Det finns en sorts vuxenastma som inte svarar särskilt bra på den behandling som finns idag. Nu vill professor Hannu Kankaanranta ta reda på mer om den så kallade T2-låga astman.

”Jag skulle vilja göra allt mina kompisar kan”

”Jag skulle vilja göra allt mina kompisar kan”

Johanna, 14, lever med svår astma och hoppas att forskningen ska leda till mer effektiv behandling, så att hon orkar göra samma saker som sina kompisar.

Till toppen av sidan