Är du doktorand? Sök Kerstin Hejdenbergs stipendium!

Vi behöver mer kunskap om barn och allergisjukdomar. Vill du vara med och bidra? Sök stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Vi har nu förlängt årets ansökningsperiod med två veckor.

Ansökningsperioden pågår nu fram till den 9 juni.

Syftet med Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, men också att prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan patienter och vårdpersonal.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vilka som tidigare fått stipendium.

Publicerad den: 27 maj 2021

Uppdaterad den: 27 maj 2021