Astma- och Allergiförbundet: Efterlängtat besked för matallergiker

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har kommit med en ny rapport med förslag som ska förebygga matallergier, förbättra allergivården och göra så att färre drabbas av allergiska reaktioner. Nu kräver Astma- och Allergiförbundet att regeringen ser till så att förslagen blir verklighet.

Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och Allergiförbundet, välkomnar förslagen.  

– Mat och fika är viktigt både i skolan och på olika fritidsaktiviteter, så många barn med matallergi känner en ständig oro. Därför är vi glada över att flera av förslagen vi länge drivit nu äntligen kan bli verklighet. Två exempel är nationella riktlinjer till beslutsfattare om vad allergivården ska innehålla samt ett nationellt system för incidentrapportering av matallergiska reaktioner, säger Mikaela Odemyr. 

Nu är det viktigt att regeringen ser till så att myndigheternas förslag blir verklighet, menar hon. 

Ojämlik vård för allergiker

I rapporten föreslår Livsmedelsverket och Socialstyrelsen en nationell strategi för matallergi. Den innebär att flera myndigheter ska jobba med gemensamma mål kring allergivården och säkrare livsmedel för alla som lever med allergi. 

Det senaste decenniet har antalet personer som behövt specialistvård för matallergi fördubblats. Samtidigt skiljer sig möjligheterna att få vård stort mellan regionerna, enligt Socialstyrelsen. Även en kartläggning från Astma- och Allergiförbundet visar att allergivården är ojämlik, med en stor brist på allergologer i många delar av landet.

"Fullkomligt orimligt att postnumret styr"

Socialstyrelsen konstaterar att det är fyra gånger så stor chans att få specialistvård inom allergi i Stockholm jämfört med i Västra Götaland.  

 – Det är fullkomligt orimligt. Postnumret ska inte avgöra vilken vård du får, säger Mikaela Odemyr. 

Astma- och Allergiförbundet har arbetat hårt för att förbättra för alla som lever med matallergi. I juni presenterade vi rapporten Trygga tuggan, där vi bland annat beskriver hur olika landets kommuner arbetar med livsmedelstillsyn inom allergiområdet. 

 

Läs vår rapport Trygga tuggan: Trygga Tuggan – För ett friskt liv med matallergi – Astma- och Allergiförbundet (astmaoallergiforbundet.se)

Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens nya rapport om matallergi: Matallergiker förtjänar en bättre vardag (livsmedelsverket.se)

 

Publicerad den: 6 september 2023

Uppdaterad den: 28 maj 2024