Trygga Tuggan – För ett friskt liv med matallergi

Matallergi och annan överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem som drabbar människor i alla åldrar. Uppskattningsvis har 15% av Sveriges befolkning matallergi eller överkänslighet mot mat men upp emot en tredjedel undviker ett eller flera livsmedel pga. misstänkt allergi eller överkänslighet. I Trygga Tuggan kampanjar Astma- och Allergiförbundet för att alla ska kunna känna sig trygga när de sätter sig till bords.

Under Almedalsveckan släppte vi vår rapport Ett friskt liv för alla med matallergi börjar nu! där vi granskar Sveriges kommuner.

Rapport – Ett friskt liv för alla med matallergi börjar nu!

Hur tryggt är det för personer med matallergi att äta på restaurang eller café och hur trygg är skolmaten? Vi har granskat hur lagstiftningen följs upp av landets kommuner och hur personer med matallergi upplever situationen. Vi kan konstatera att matallergiska reaktioner borde följas upp nationellt på samma sätt som det redan görs för matförgiftning. Kunskapen om att man kan anmäla matallergi är liten och informationen från landets kommuner är ofta begränsad. Det finns dock positiva förebilder som har god information och korrekta formulär för incidentrapportering såsom Malmö och Örebro.

Enkät – Vilka är dina erfarenheter?

Får vi låna en minut av din tid? Matallergi påverkar den som själv har drabbats men också deras familj och vänner. Vilka är dina erfarenheter? Vad tror du skulle hjälpa att trygga tuggan?

Maten är inte klar – För ett friskt liv med matallergi

Att vara allergisk mot mat innebär att kroppen uppfattar ett icke-skadligt ämne som skadligt vilket leder till en allergisk reaktion. Det är viktigt att du som upplever allergiska reaktioner uppsöker vården för att få en korrekt diagnos samtidigt som vården måste vara jämlik i hela landet. Alla ska kunna ta för sig av livet! Bättre kunskap om matallergi bland oss alla och ökat fokus bland styrande politiker är dagens rätt.

  • Vi kräver nationella riktlinjer för allergivården. Allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdom.
  • Vi kräver att ett digitalt system för rapportering av allergiska reaktioner utvecklas – och används.
  • Vi kräver att restauranger följer lagen och informerar om allergener i maten.
  • Vi kräver en jämlik allergivård. Fler allergispecialister behöver utbildas – och anställas – i hela landet.

Allergiakademin – Snabba kurser om matallergi

Allergiakademin är en digital kunskapsplattform om allergier där vi tillgängliggör kunskap och praktiska tips för att underlätta vardagen för alla som har personer med matallergi i sitt liv. Kurserna tar bara några minuter och är gratis.

Matallergikortet – Din bästa vän på resan

Att äta ute i främmande land är en utmaning för alla med matallergier, likaså för föräldrar med allergiska barn. Därför har vi skapat Matallergikortet, en enkel, webbaserad tjänst som hjälper dig översätta allergier till över 30 olika språk. Kortet är gratis för medlemmar i Astma- och Allergiförbundet och kostar 250:- om du inte redan är medlem.

Till toppen av sidan