Det behöver vi veta om doftöverkänslighet

En ny behandling för kronisk hosta kan vara på väg att godkännas i Sverige, men annars finns i dag ingen effektiv behandling för dig som lever med doftöverkänslighet. Vad beror det på? Professorn Eva Millqvist berättar om kunskapsläget.

Vad vet vi om doftöverkänslighet och hur det kan behandlas?

– Ett vanligt symtom vid doftöverkänslighet är kronisk hosta, eller hyperreaktiva luftvägar som det ofta kallas internationellt. Det är idag ett mycket mer erkänt besvär jämfört med för bara några år sedan – och kronisk oförklarlig hosta har till och med fått en egen diagnoskod hos Socialstyrelsen. Det pågår många forskningsprojekt om kronisk hosta runtom i världen och ett nytt läkemedel har till och med godkänts nyligen av EMA, det europeiska Läkemedelsverket. Det finns risk för biverkningar som smak- och luktbortfall, men för någon som hostar 1 000 gånger per dag kan det kanske kännas acceptabelt. Det är dock inte godkänt i Sverige än.

Vilken forskning finns om andra symtom?

– Personer som reagerar på dofter och kemikalier kan ha en rad olika besvär, som till exempel ögonbesvär, nästäppa och huvudvärk. Men tyvärr finns det inte lika mycket forskning om detta som kring hosta. En anledning är nog att det handlar om väldigt varierande symtom. En del har bara ett symtom, andra kan ha många olika. Dessutom är hosta enklare att mäta än mer diffusa symtom, något som gör kronisk hosta mer tacksamt att forska på. En annan bidragande orsak kan även vara att majoriteten som är drabbade av doftöverkänslighet är kvinnor.

Vad behövs det mer kunskap om?

– Det vore önskvärt med forskning som försöker ta ett helhetsgrepp om tillståndet, till exempel genom att titta mer på vilka genetiska markörer som är inblandade. En annan viktig fråga är de små luftvägarnas roll. Många patienter upplever att de, trots att de inte har astma, kan ha väldigt tungt att andas. Vår forskargrupp har i en tidigare studie sett att de små perifera luftvägarna kan vara involverade, något som vi fått bekräftat i en ny studie som håller på att sammanställas. Det skulle vara bra att veta om till exempel inhalationsläkemedel med väldigt små partiklar skulle kunna hjälpa patienter med den här typen av symtom.

Eva Millqvist

är professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för en studie om behandling av hosta och luftvägssymtom vid överkänsliga luftvägar. En artikel om resultatet är inskickad för granskning av en vetenskaplig tidskrift.

Publicerad den: 8 november 2023

Uppdaterad den: 8 november 2023