– Patienter med postcovid söker för besvär med kronisk hosta

Patienter med långvariga besvär efter covid-19 söker sig just nu till primärvården. En hel del har luftrörssymtom som liknar besvären vid doftöverkänslighet. Det menar professor och överläkare Eva Millqvist, som hoppas på mer forskning om sambandet.

Eva Millqvist är överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon uppger att ett antal patienter som diagnostiserats med postcovid sökt sig till vården med besvär som brukar uppkomma hos personer med doftöverkänslighet. 

– Många uppger att de har en hosta som inte går över och en del säger att de blivit känsliga för dofter. Jag får också signaler från primärvården att det nu kommer många patienter med den här typen av besvär. 

Vet forskningen något om mekanismerna bakom? 

– Det är fortfarande för tidigt att säga något säkert, men det pågår en del forskning. Det senaste jag läst är att man tolkat det som ett neuropatologiskt tillstånd, vilket påminner om det vi vet händer i nervsystemet hos våra patienter med kronisk hosta. Det tyder på att man har någon slags inflammation eller skada i de sensoriska nerverna, som tar emot signaler från dofter och andra kemiska ämnen. 

I en stor internationell översiktsstudie av drygt 15 000 patienter som vårdats på sjukhus och 9 000 som inte gjort det, hade till exempel 15–20 procent hosta som ett av postcovid-besvären. 

Men fler studier om postcovid och hosta behövs, menar Eva Millqvist.  

Just nu pågår ett forskningsprojekt om ifall patienter med kronisk hosta utlöst av dofter kan bli hjälpta av behandling med ett särskilt chiliextrakt. Förhoppningen är att patienternas luftvägsbesvär ska förbättras. 

Skulle behandlingen i så fall kunna fungera även för patienter med kronisk hosta orsakad av postcovid? 

– Det är möjligt och det vore spännande att få testa det, säger Eva Millqvist. 

Publicerad den: 2 november 2021

Uppdaterad den: 20 oktober 2023

Till toppen av sidan