Få vet att man kan anmäla allergisk chock på restaurang

Fyra av tio medlemmar i Astma- och Allergiförbundet har drabbats av en oväntad allergisk reaktion när de ätit ute. Och inte ens var tredje känner till vart man vänder sig för att anmäla. Det visar förbundets nya medlemsundersökning. – Det behövs en tydlig rutin för anmälan, i likhet med den som finns för matförgiftning, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

Astma- och Allergiförbundet gör regelbundna undersökningar bland sina medlemmar. Denna gång fokuserade förbundet bland annat på incidentrapportering av allergireaktioner. Enkäten genomfördes under november och december förra året och besvarades av drygt 2 000 personer.

– Det är viktigt för oss att få del av våra medlemmars erfarenheter. Det hjälper oss i vårt arbete framåt, säger Mikaela Odemyr.

Just denna siffra kommer bland annat att användas i arbetet med Livsmedelverkets och Socialstyrelsens förstudie om allergivården, som ska lämnas till regeringen i september.

Siffran överensstämmer också med det som kom fram i Livsmedelsverket senaste rapport: var fjärde restaurang kan inte redogöra för vilka allergena livsmedel de serverar.

– Detta leder givetvis till att många av våra medlemmar inte vågar äta ute, vilket är oerhört begränsande och påverkar människors livskvalitet. Det måste faktiskt betraktas som diskriminering, säger Mikaela Odemyr.

Avsaknaden av incidentrapporteringssystem är en bidragande orsak till bristande kunskap. Det innebär att det inte finns någon samlad statistik över hur vanligt det är eller vad som är orsaken till incidenterna. Drabbade kan anmäla till kommunens livsmedelsinspektörer, men det finns ingen nationell sammanställning.

– Dessutom brister kommunerna ofta i sin information om möjligheterna att anmäla, konstaterar Mikaela Odemyr.

Länkar

”Ingen ska behöva åka ambulans från caféet eller skolmatsalen”

De här 14 ingredienserna orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner.

Publicerad den: 1 mars 2023

Uppdaterad den: 25 april 2024