Forskare får stipendium för sin AI-forskning om barns allergier

Vad kan AI lära oss om varför barn får astma och allergi och hur vi kan förhindra det? Daniil Lisik är en av fem doktorander som nu får stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för sin forskning.

Trots att vi numera vet en hel del om varför barn får astma, allergier och eksem finns det fortfarande mycket mer som behöver luskas ut för att vi ska kunna stoppa sjukdomarna från att utvecklas och förvärras. Daniil Lisik, doktorand vid Göteborgs universitet, använder AI (artificiell intelligens) för att leta efter viktiga ledtrådar.

– När en läkare träffar ett barn med till exempel astma behöver denne veta vilken typ av astma barnet har för att kunna förutspå hur astman kommer utvecklas och vilken behandling som behövs. Eftersom AI kan analysera större mängder data och även kombinera data från olika källor kan vi urskilja fler typer av astma och göra säkrare prognoser, säger han.

Hur kan den här forskningen hjälpa barn med astma och allergier?

– Vi hoppas att kunskapen ska hjälpa läkare att i tidigt skede hitta barn som riskerar att förvärras i sin astma eller allergi och också ha möjlighet att hejda det förloppet. Dessutom letar vi efter riskfaktorer bakom de här sjukdomarna som till exempel har med rökning, kost eller viktutveckling att göra.

Vad har du fått veta hittills?

– Bland annat har vi sett att det finns en typ av astma med inslag av hösnuva hos barn som kan kopplas till undermedicinering och lägre utbildning hos föräldrarna, något som kan vara bra att känna till för till exempel läkare.

Ytterligare fyra doktorander får nu ta emot Kerstin Hejdenbergs stipendium för sin forskning. Det är ett stipendium som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut till doktorander som forskar om allergisjukdomar hos barn, bland annat för att stödja unga forskare som bidrar till ny, viktig kunskap.

Fler stipendiater

Fanny Kelderer, doktorand vid Umeå universitet, som bland annat undersöker hur allergiska sjukdomar hos små barn påverkats av covid-19-pandemin.

Maura Kere, doktorand vid Karolinska institutet, som försöker hitta så kallade biomarkörer och andra sätt att identifiera olika typer av astma tidigt i livet.

Lina Skoog, doktorand vid Karolinska institutet, som bland annat undersöker om barn som introduceras för olika slags mat vid tre månaders ålder också äter en mer varierad kost när de är tre år samt hur deras näringsintag ser ut vid sju års ålder.

Karin Åberg, doktorand vid Karolinska institutet, ska studera allergena molekyler från 14 olika pollenarter för att se vilka barn och unga som kan ha mest nytta av behandling med allergivaccination mot pollenallergi.

Publicerad den: 28 juni 2024

Uppdaterad den: 28 juni 2024