Forskningsfonden beviljar 18 forskninganslag

För att främja forskning om allergiska sjukdomar delar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond årligen ut forskningsanslag inom området.

Allergiska reaktioner drabbar många och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Vi kan nu med glädje presentera vilka som erhållit forskningsanslag i 2018-års utdelning. Fonden har i år beviljat 18 ansökningar, vilket är ett rekordstort antal. Totalt var det 14 kvinnliga forskare och 4 män som beviljades.

Ansökningarna för anslag har visat på en intressant bredd och hög kvalitet inom områden som astma, immunterapi och diagnostik. Vi ser det som mycket positivt att kunna ge anslag till områden så som eksem, livsstilsfaktorer och födoämnesallergi.

Forskningsfonden är den enda finansiär i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden kunnat dela ut mer än 175 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. För många forskare är forskningsfondens ekonomiska stöd avgörande. Forskningsfondens insamling till detta ändamål fick sitt stora startskott i och med Röda Fjädern kampanjen 1989.

Ni kan läsa mer om Forskningsfonden här.

Publicerad den: 7 januari 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021