Han ska undersöka biverkningar hos vanlig astmamedicin för barn

Montelukast är ett vanligt läkemedel för att behandla astma hos barn. Men det har kommit signaler om misstänkta biverkningar från bland annat amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Nu ska forskaren Viktor Wintzell titta på eventuella risker med både montelukast och kortisoninhalationer för barn i en ny forskningsstudie.

Vad är det du och dina kollegor ska undersöka?

– Vi tittar på två signaler om biverkningar av läkemedel som är vanliga hos barn med astma. Det handlar om risk för psykiska sjukdomar, till exempel depression, hos barn som behandlas med astmaläkemedlet montelukast. Men också om risk för allvarlig lunginflammation hos barn som använder inhalerade kortikosteroider, alltså kortison, för att dämpa astmainflammationen. Vi vill undersöka om användningen av läkemedlen ökar riskerna – och i så fall hur stora de ökningarna är. Vi kommer också att screena data över samtliga barn i Sverige som använt dessa läkemedel sedan 2007, för att undersöka om det finns signaler om ytterligare biverkningar.

Hur ska ni gå till väga?

– Vi kommer att göra en observationsstudie av svenska barn med astma som behandlats i vården från 2007 och framåt. Vi kommer att använda nationella register som innehåller information om användning av receptläkemedel, sjukhusdiagnoser, demografi och socioekonomiska faktorer.

Varför är det här viktigt att titta på?

– När läkare tillsammans med sina patienter fattar beslut om vilken behandling som ska användas behöver den förväntade effekten av ett läkemedel vägas mot de potentiella risker för biverkningar som finns. Risker för biverkningar kan också variera stort mellan olika åldersgrupper och risken hos barn kan skilja sig mot risken hos vuxna. Men trots att behandlingarna är vanliga finns det få studier om biverkningar där barn funnits med i urvalet. Vårt mål är att därför att bidra med information om risker specifikt för just barn.

Viktor Wintzell är forskare och statistiker vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Läkemedelssäkerhet i klinisk praxis för underhållsbehandlingar av astma hos barn”.

Publicerad den: 7 mars 2022

Uppdaterad den: 11 juni 2024