Hon får forskningspengar för att hjälpa barn med mjölkallergi

Anna Nopp Scherman, docent i experimentell allergologi vid Karolinska institutet, får pengar från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond för att undersöka hur mjölkallergi kan diagnostiseras, följas och behandlas på ett bättre sätt. Idag saknas en bra metod.

– Det saknas ett bra sätt att diagnostisera misstänkt mjölkallergi på, säger Anna Nopp Scherman, docent i experimentell allergologi vid Karolinska institutet och en av sju forskare som får pengar från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Tillsammans med sina kollegor ska hon ta reda på hur befintliga matprovokationer som används för att ställa diagnosen mjölkallergi kan förbättras. Hon ska också undersöka vilka barn med allergi som tål tillagad mjölk.

– Vi hoppas att vår forskning ska göra att fler barn kan få i sig mjölk, som är ett viktigt baslivsmedel. Men också att det ska bli lättare att följa allergin för att se om den vuxit bort – och kanske till och med behandla den på ett effektivt sätt.

Övriga forskare som får anslag är Jenny Hallgren Martinsson, Marianne van Hage, Cilla Söderhäll, Lennart Nilsson, Ewa-Lena Bratt och Tina Lejding. Anslagen går bland annat till att undersöka en digital metod för att underlätta astmatikers övergång från barn- till vuxenvården, kontaktallergi och hudsjukdom orsakad av arbete hos vård och omsorgspersonal, hur antibiotikaallergi kan diagnostiseras mer effektivt och ett nytt verktyg för att identifiera vilka patienter med fästingorsakad köttallergi som riskerar de svåraste allergiska reaktionerna.

Läs mer om studierna här.

 

Om forskningsfonden

Astma- och Allergiförbundets forskningsfond är den enda finansiär i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från givare har fonden sedan starten kunnat dela ut närmare 200 miljoner kronor till viktig forskning om astma, allergi och atopiskt eksem.

Publicerad den: 19 januari 2023

Uppdaterad den: 25 juni 2024