Överkänslighet

Annan överkänslighet innebär en ökad känslighet mot sådant som andra människor brukar tåla. Men även om symtomen kan påminna om en allergi är inte immunförsvaret inblandat i denna typ av reaktion. Den kan därför inte upptäckas genom allergitest för IgE-antikroppar. Det kan exempelvis handla om reaktioner i hud, slemhinnor och luftvägar och bero på en ökad känslighet för bland annat dofter, kemikalier, viss mat eller innemiljöproblem i en byggnad.

Doftöverkänslighet

Doftöverkänslighet kan ge symtom som påminner om astma. Men reaktionen sker inte i immunförsvaret utan beror på överretbarhet i nerver som finns i luftvägarna och ögon.

Vanliga symtom vid doftöverkänslighet

 • Besvär i hals
 • Besvär i luftvägar
 • Besvär i näsa
 • Besvär i slemhinnor i ögonen
 • Huvudvärk
 • Svettningar
 • Yrsel
 • Trötthet

Dofter kan även utlösa astmaanfall hos personer med astma. De som har astma eller allergi kan ibland vara känsligare för dofter än annars – exempelvis under pollensäsongen eller vid förkylning.


Symtom vid doftöverkänslighet, kan innebära sensorisk hyperreaktivitet. Detta kan påminna om astma, men orsakerna till reaktionen är inte desamma. Immunförsvaret är inte inblandat och luftvägarna täpps inte till som vid astma. Doftöverkänslighet kan bero på reaktion och överretbarhet i sensoriska nerver i luftvägar och ögon (det så kallade kemestetiska sinnet) och har inte med luktsinnet att göra.

Vad kan utlösa symtomen?

Mycket låga halter av dofter och kemikalier kan utlösa besvär. Olika typer av parfymerade produkter som parfym, rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienprodukter som deodorant, tvål, schampo, hårspray och lotion och rengöringsmedel kan ge reaktioner. Även blommor, växter och kemikalier från produkter eller inredning och material kan ge problem. Doftsättning av inomhusluften i offentliga inomhusmiljöer som gallerior eller hotell kan ge besvär, men även placering av parfymerade produkter vid butiksentréer eller kassor.

Diagnos och behandling

För personer med doftöverkänslighet är det viktigt med en korrekt diagnos som visar att du har en överretbarhet i slemhinnorna och inte en allergireaktion i immunförsvaret. Ett sätt att diagnosticera doftöverkänslighet är genom ett inandningstest med capsaicin som görs på en specialistklinik.
I dag finns inte någon medicinering eller behandling för personer med doftöverkänslighet. Istället blir du helt hänvisad till att undvika det du inte tål. Därför är det viktigt att omgivningen tar hänsyn och har förståelse när det gäller att avstå från till exempel parfym och parfymerade produkter.

Vilka konsekvenser kan doftöverkänslighet få för de drabbade?

Symptom för personer med doftöverkänslighet kan hålla i sig flera dagar, även om man utsätts för doften en kort stund. Det kan också leda till sjukfrånvaro. Att ständigt försöka undvika parfymdofter begränsar livet och ger en försämrad livskvalitet.

Personer med svår doftöverkänslighet kan ofta uppleva isolering och begränsad tillgänglighet till offentliga miljöer som arbetsplatser, skolor, vården samt i kulturlivet och kollektivtrafiken.

Hur många har en överkänslighet mot dofter?

Forskning visar att var tredje vuxen (33 procent) rapporterar att de skulle uppleva besvär om de utsätts för dofter/kemikalier. Sex procent av den vuxna befolkningen har diagnosen sensorisk hyperreaktivitet och en majoritet av dessa är kvinnor. Personer med pågående astma och allergibesvär kan också reagera på dofter.

Vad kan omgivningen göra för att underlätta?

Avstå från exempelvis parfym och parfymerade produkter. Ta inte in doftande växter/blommor i offentliga miljöer eller placera doftande produkter tillsammans med oparfymerade i butiker. Det är viktigt med korrekt information om dofter och överkänslighet för att öka kunskapen och förståelsen hos omgivningen, särskilt inom sjukvården och andra arbetsplatser där man arbetar med människor. På arbetsplatser kan man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ta fram en policy om att anställda inte bör använda parfym.

Det finns oparfymerade produkter att tillgå, bland annat på apoteket eller med Astma- och Allergiförbundets märkning.

Läkemedelsöverkänslighet

Läkemedelsöverkänslighet ger allergiliknande besvär

Läkemedelsöverkänslighet ger allergiliknande biverkningar av läkemedel exempelvis andningsbesvär, klåda, nässelutslag eller diareér. Det kan också ge akut anafylaktisk chock.

Antibiotika, särskilt penicillin, och värktabletter (ASA, NSAID) ger reaktioner oftare än andra läkemedel, men alla mediciner kan ge överkänslighet.

Utredning är viktigt

En misstänkt läkemedelsöverkänslighet bör utredas för att ta reda på vad som orsakat reaktionen. Sjukdomshistoria, kroppsundersökning, pricktest och blodprov är som vid all allergiutredning bra redskap i sökandet efter orsak. Man måste också skilja överkänslighet mot läkemedel från andra typer av reaktioner, som till exempel överdosering eller olämpliga läkemedelskombinationer. Ett viktigt skäl till att utreda om reaktionen berodde på läkemedelsöverkänslighet är för att man inte ska behöva avstå från läkemedlet i onödan. Exempelvis är det ganska vanligt att ha fått en mild reaktion av penicillin som inte är allergi. Då det är läkemedel som de flesta behöver flera gånger i livet, är det viktigt att veta om en person är allergisk eller inte.

Läkemedelsbyte är den vanligaste lösningen

Den viktigaste förebyggande åtgärden är att undvika det läkemedel/den läkemedelsgrupp som ger reaktioner. För att detta ska ske varningsmärks din medicinska journal. Ett varningskort är också bra att bära med sig och visa upp vid behov.

I det akuta skedet ska behandlingen med misstänkt läkemedel avbrytas och vid behov kan medel mot symtomen ges, till exempel antihistamin, kortison och adrenalin. Det senare används vid svår akut reaktion, då du också bör söka vård snabbt.

 • Allergiska IgE-förmedlade reaktioner som oftast kommer snabbt, (inom ett par minuter upp till en halvtimme). Icke-allergiska reaktioner kan komma efter några timmar eller efter flera veckor användning.
 • Ibland kan det finnas bidragande orsaker till reaktionen, till exempel infektion, stress eller solljus.
 • Akuta anafylaktiska reaktioner måste omedelbart behandlas av sjukvården.
 • Att utreda misstänkt penicillinallergi är viktigt för att kunna få bästa möjliga behandling vi en framtida akut infektion
Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk handläggare vårdpolitik

Kontakt

[email protected]