Överkänslighet

Överkänslighet kan ge reaktioner i hud, slemhinnor och luftvägar, och orsakas av bland annat dofter, kemikalier, viss mat eller innemiljöproblem i en byggnad.

Även om symtomen kan påminna om en allergi är inte immunförsvaret inblandat i denna typ av reaktion. Den kan därför inte upptäckas genom allergitest för IgE-antikroppar, istället orsakas reaktionerna ofta av det kemestetiska sinnet.

Doftöverkänslighet - ett outforskat område

Doftöverkänslighet

Doftöverkänslighet är ett tillstånd där man överreagerar på parfym och andra dofter vilket kan leda till att man blir sjuk.

Läkemedelsöverkänslighet

Läkemedelsöverkänslighet ger ofta allergiliknande biverkningar av läkemedel men kan också ge akut anafylaktisk chock.

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk sakkunnig vårdpolitik

Kontakt

anna-karin.klomp@astmaoallergiforbundet.se